Balandžio 25 d., Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių, švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę, socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę ir Seimo švietimo, mokslo ir kultūros pirmininką Raimundą Paliuką dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose užtikrinimo.

Kreipimesi profesinės sąjungos teigia, kad susiklosčiusi situacija švietimo įstaigose negali būti toliau toleruojama, nes nesukuriamos teigiamos prielaidos siekti geresnės ugdymo kokybės, neužtikrinamos galimybės mokiniams įgyti pakankamai žinių, gebėjimų ir kompetencijų, o tai daro neigiamą įtaką jų būsimai karjerai ir visam gyvenimui.

LŠĮPS, LŠPS ir LMPS reaguodamos į dabartinę situaciją ir siekdamos užtikrinti saugias darbo ir mokymosi sąlygas, pakartotinai kreipiasi į šalies valdžios institucijas, reikalaudamos tobulinti įstatyminę bazę dėl saugių sąlygų sukūrimo švietimo įstaigose, vykdant LR Vyriausybės programą švietimo politikos srityje bei pasinaudojant gerąja ES šalių (pvz. Estijos) patirtimi.

Profesinės sąjungos taip pat siūlo Vyriausybei rimtai atsižvelgti į Europos Komisijos išvadas dėl ES švietimo politikos, kuriose konstatuojama, kad švietimas yra būsimo Europos ekonomikos gyvybingumo pagrindas, skatinantis valstybių progresą, o aukšti ugdymo pasiekimai priklauso ne tik nuo mokytojų  kompetencijos, bet ir nuo sukuriamų darbo ir mokymosi sąlygų.

LŠĮPS, LŠPS ir LMPS pabrėžia, kad dėl nesaugios darbo aplinkos, nepakankamų socialinių garantijų ir menko švietimo finansavimo, mokytojo profesija praranda savo prestižą, todėl perspektyvus ir gabus jaunimas nesirenka šios specialybės, dėl to visoje šalyje pradeda trūkti mokytojų.


Balandžio 19 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvyko paskutinis derybinis posėdis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Galutinai suderinus visus punktus, nutarta derybas skelbti baigtomis.

Lietuvos švietimo šakos kolektyvinė sutartis bus pasirašyta, kai ŠMM įvykdys visas dokumento derinimo su kitomis institucijomis procedūras.

Suderėjus dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties, buvo pradėta nagrinėti ŠMM pasiūlyta penkerių metų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programa, kuri taps minėtos kolektyvinės sutarties priedu.


Lietuvos mokytojų profesinę sąjungą (LMPS) galite paremti skirdami savo 2% gyventojų pajamų mokesčio.

LMPS rekvizitai:

E1 Gavėjo tipas - 2

E2 Gavėjo identifikacijos numeris (kodas) - 190775810

E3 Mokesčio dalies paskirtis - Parama LMPS

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) - 2,00 %

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - 2019


DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ!

 

 

Praėjus vos mėnesiui po garsiai nuskambėjusių šalies pedagogų streikų, mokytojų bendruomenė sulaukė nemalonaus siurprizo. Kitaip nepavadinsi to, apie ką savaitės pabaigoje paskelbė žiniasklaida – Lietuvos policijos mokykloje vykusiuose mokymuose, siekiant realistiškumo, buvo imituojamas pedagogų, kurie susirinko į mitingą dėl didesnio švietimo finansavimo, išvaikymas.

Publikuojamose nuotraukose matosi kaip šalmuoti ir neperšaunamas liemenes vilkintys žaliūkai, apsiginklavę guminėmis lazdomis, vaikosi ir pasiguldę ant žemės, laužia rankas tariamo mokytojų mitingo dalyviams. Iki visiško tikroviškumo iliuzijos trūko tik vieno – kad tokį mokymų scenarijų palaiminę Lietuvos policijos mokyklos viršininkas Algimantas Kaminskas ir šios švietimo įstaigos Profesinės taktikos skyriaus viršininkas Romualdas Rulevičius į mokymus būtų pasikvietę būrelį moteriškių, tada besimokantys būsimi mokytojų protesto akcijų tramdytojai žinotų prieš ką reikės pakelti ranką, vaikant tikrą, o ne imituojamą mitingą, nes moterys sudaro absoliučią daugumą mokyklose dirbančių pedagogų.

Į Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federaciją susibūrusios profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS), Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS) ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) – kelis pastaruosius metus kvietusios Lietuvos pedagogus į mitingus bei organizavusios streikus, mano, kad toks būsimų policininkų mokymų scenarijus yra dar vienas Lietuvos valdžios institucijų bandymas įbauginti pedagogus bei jų interesams atstovaujančias profesines sąjungas. Pradžią tam davė neatsakingi ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus samprotavimai apie Rusijos daromą įtaką protestuojantiems mokytojams ar Vyriausybės vicekanclerio Rimanto Vaitkaus išvedžiojimai apie neteisėto streiko organizatoriams bei dalyviams planuojamas baudas.

LŠPS, LŠĮPS ir LMPS atsakingai pareiškia, kad niekada nekurstė neramumų ir neskatino protesto akcijų dalyvių pažeidinėti viešąją tvarką. Kviesdamos šalies pedagogus vienokiu ar kitokiu būdu pareikšti nepritarimą šiandien vykdomai švietimo politikai, profesinės sąjungos preciziškai laikosi teisės aktų, bendradarbiauja su atsakingomis teisėsaugos institucijomis ir savo organizuojamų renginių metų imasi priemonių užkirsti kelią bet kokiems antiįstatiškiems neramumams.

Norėdami išsklaidyti Lietuvos policijos mokyklos vadovybės baimes dėl galimų riaušių būsimose protesto akcijose bei siekdami supažindinti su švietimo profesinių sąjungų veiklos tikslais bei būdais, kviečiame Lietuvos policijos mokyklos viršininką Algimantą Kaminską ir už kursantų mokymus atsakingus specialistus susitikti su mūsų organizacijų atstovais.

Profesnės sąjungos sureagavo į šią informaciją - Kursantų mokymai: pedagogų mitingas baigėsi riaušėmis - http://www.delfi.lt/news/daily/crime/kursantu-mokymai-pedagogu-mitingas-baigesi-riausemis.d?id=70925556

Understanding Painless Methods Of vip escort home Real-World escort paris Products - For Adults