Šalies pedagogai, atidžiai stebėję švietimo profesinių sąjungų derybas dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties, labai sunerimę, nes kol kas nemato galutinio rezultato. Balandžio mėnesį pasibaigus deryboms, Švietimo ir mokslo ministerijai prireikė viso mėnesio, kad atiduotų suderėtą sutarties projektą svarstyti Vyriausybei, kuri turi priimti sprendimą – kas pasirašys sutartį valstybės vardu.

Painiuose ir nenuspėjamuose Vyriausybės koridoriuose dokumentas buvo svarstomas dar vieną mėnesį. Švietimo profesinių sąjungų derybininkams susipažinus su Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų pareikšta nuomone dėl sutartų dalykų, paaiškėjo, kad Vyriausybė bet kokiomis priemonėmis bando išvengti dviejų dalykų: tartis su pedagogų atstovais dėl jų atlyginimo, ką kategoriškai rekomenduoja UNESCO, ir prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus dėl pedagogų atlyginimo kėlimo. Vienintelė valstybės institucija, stojusi pedagogų pusėn dėl jų atlyginimų, teliko Švietimo ir mokslo ministerija.

Birželio 28 d. vykusių konsultacijų metu susitikę švietimo profesinių sąjungų ir ministerijos derybininkai iš esmės sutarė, kad negalima švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje keisti sutartų punktų dėl atlyginimų bei ilgalaikių įsipareigojimų pedagogų atlyginimus didinti ateityje. Deja, liepos 5 d. sutartas oficialus susitikimas, kuriame turėjo būti koreguojamas kolektyvinės sutarties tekstas ir patvirtintas galutinis jos variantas, nepaaiškinus priežasčių, nukeltas net į liepos 19 d.

Šis ministerijos žingsnis perša mintį, kad Vyriausybės pusė pradeda vilkinti derybas, vis toliau nukeldama švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymą. Panašu, kad pildosi pats blogiausias scenarijus, apie kurį švietimo profesinių sąjungų vadovus dar vasaros pradžioje įspėjo Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus. Jis teigė, kad pirmiausia Vyriausybei reikia susitarti dėl 2017 m. biudžeto ir tik tada su profesinėmis sąjungomis kalbėtis apie atlyginimų didinimą. Tačiau kiekvienas žmogus, išsaugojęs bent kiek blaivaus proto, supranta, jog po to kai bus sutarta dėl ateinančių metų biudžeto, kalbėtis apie atlyginimų kėlimą nebus prasmės – beliks tik išklausyti vienašališką Vyriausybės nutarimą  šiuo klausimu.

Toks savotiškas socialinio dialogo supratimas visiškai netenkina nė vienos švietimo darbuotojų interesams atstovaujančios profesinės sąjungos, kurios metų pradžioje priėmė sprendimą nutraukti šalies pedagogų streiką, tik sulaukusios Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičiaus bei jo atstovo R. Vaitkaus patikinimo, kad dėl pedagogų atlyginimų bus sutarta kolektyvinėje sutartyje. Šis pažadas yra užfiksuotas susitarime dėl streiko užbaigimo.

 

Visos švietimo profesinės sąjungos kartu pareiškia, kad jos nesitaikstys su teisės aktų ignoravimu bei įsipareigojimų nevykdymu ir pasilieka sau teisę reikalauti valdžios atstovų pažadų vykdymo protesto akcijomis, kurios numatomos rugsėjo-spalio mėn. Atsakomybę už socialinį sprogimą švietimo sektoriuje privalės prisiimti Vyriausybė ir jos vadovas A. Butkevičius.

VISUS VISUS,

kam rūpi,

kad liberalios naujojo DARBO  KODEKSO nuostatos,

naudingos tik darbdaviams,

galutinai nenustekentų darbuotojų,

š. m. birželio 16 d, ketvirtadienį, 11 val.

kviečiame

 į

visuotinį mitingą

prie LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO.

Nepamirškim, kad

naujasis Darbo kodeksas

skriaus ne tik mus,

bet ir

ateities kartas.

Džiugu, kad domitės šiuo itin skaudžiu ir aktualiu klausimu. Tačiau apmaudu, kad į tai atkreipiamas dėmesys tik tada, kai vienur ar kitur šis pūlinys sprogsta ir dėl to dėmesys būna tik epizodinis. Deja, niekas nuosekliai šiuo klausimu nedirba.

Šia tema esu parašiusi ne vieną straipsnį į vienintelį mokytojams skirtą savaitraštį „Dialogas“, nes publikacijos kituose laikraščiuose profesinėms sąjungoms yra neįkandamos, o be to, didiesiems laikraščiams kasdieniai skauduliai nebeįdomūs. Jiems tereikia sensacijų.

Beje, ir „Dialogas“ dėl pernelyg drąsios pozicijos švietimo politikai bei paprasto mokytojo problemoms buvo priverstas nutraukti savo veiklą. Nebeliko mokyklos aktualijoms skirtų puslapių miestų ir rajonų dienraščiuose. Švietimas, mokykla, mokytojas atsidūrė užribyje. Apie tai prisimenama tik metinių įvykių proga – minint Rugsėjo 1-ąją ir mokslo metų pabaigą, Pasaulinę Mokytojų dieną – Spalio 5-ąją, na, dar egzaminų pradžią.

1.       Ar buvo (gal planuojami) smurto mokykloje tyrimai, kuriuose atsispindėtų moksleivių psichologinis smurtas prieš mokytojus (patyčios, įžeidinėjimai, atsisakymas atlikti pavestas užduotis ir t.t.).

Kiekvienas tyrimas, koks jis bebūtų, atsiremia į didžiulius finansus. Todėl profesinės sąjungos užsakyti tokius tyrimus yra nepajėgios. Į tyrimų, atliktų profsąjungų jėgomis, rezultatus Lietuvos valdantieji rimtai nereaguoja. Švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos nuolat reikalauja, kad Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, turintys pakankamai kompetencijos, atliktų panašius tyrimus, tačiau veltui. Atsiranda svarbesnių dalykų, o mokytojai juk pripratę būti ujami ir niekinami...

Aišku, negalime ignoruoti greitos dabartinės švietimo ministrės Audronės Pitrėnienės reakcijos į konkrečią informaciją konkrečioje vietovėje. Tačiau tai nėra sisteminis problemos sprendimas. Be to, ta informacija atsiranda tik tada, kai būna peržengtos visos ribos.

2012 m. gruodžio mėnesį LMPS savo jėgomis vykdyto tyrimo „AR  DIRBDAMI  PEDAGOGINĮ  DARBĄ  PATYRĖTE  PSICHOLOGINĮ  SMURTĄ?“ rezultatai buvo tokie:

nepatyrė smurto – 0,04 % respondentų;

iš mokinių – 23,46 % respondentų;

iš tėvų – 4,08 % respondentų;

iš bendradarbių – 9,18 % respondentų;

iš vadovų – 63,24 % respondentų;

2.       Gal žinote, ar ES yra atliekami tokie tyrimai ir kokie jų rezultatai?

ES atliekami tyrimai mūsų netenkina, nes jų dėmesys orientuotas į trečiųjų šalių problemas, kurios pas mus arba ne tokios žymios, arba jų nėra.

3.       Kaip Lietuvoje reglamentuojama moksleivio atsakomybe už savo poelgius
mokykloje? Kokių priemonių valstybiniame lygmenyje ieškoma, kad mokytojas
būtų apsaugotas nuo patyčių.

Nepaisant to, kad LR Konstitucijos 41 str. nuostata teigia, jog „asmenims iki 16 metų mokslas yra PRIVALOMAS“, Lietuvos valdantieji švietimą prilygino paslaugai, dėl ko visiškai išsikreipė visuomenės požiūris į mokyklą ir paslaugos teikėją MOKYTOJĄ. Mokykloje, kaip ir visoje paslaugų sferoje, įsigaliojo taisyklė, jog „KLIENTAS VISADA TEISUS“.  Dėl to atsirado vaiko teisių ir pareigų disbalansas, nes niekas mokiniams ir jų tėvams (globėjams) neaiškina LR Konstitucijos 28 str. nuostatos, jog, ĮGYVENDINDAMAS SAVO TEISES IR LAISVES,  ŽMOGUS  NEGALI VARŽYTI  KITŲ  ŽMONIŲ  TEISIŲ  IR  LAISVIŲ.

Po atkaklių ilgamečių Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) ir Krikščioniškosios švietimo profesinės sąjungos (KŠDPS) pastangų 2012 m. buvo inicijuotas REKOMENDACIJŲ DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO  NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS parengimas, patvirtintas LR švietimo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268, prieš kurį tuojau pat aršiai kardus pakėlė tėvai ir globėjai. Mokyklose šis dokumentas, kaip rekomendacinio pobūdžio, liko neveiksnus ir nugulė giliai stalčiuose.

Š. m. sausio mėnesį LMPS kreipėsi į LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą dėl galimai  Prienų raj. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos administracijos organizuoto nepilnamečių įtraukimo į mobingą prieš mokytoją (LR raštas 2016-01-11  Nr. R- 01). Vasarį šiuo klausimu gimnazijoje lankėsi komisija, tačiau iki šiol nėra jokių išvadų, nors šiandien jau gegužės 13 d. (praėjo bemaž 5 mėnesiai)...  LMPS jau du kartus raštu kreipėsi, prašydama atsakymo, tačiau veltui, o mokytojų psichologinis terorizavimas šioje gimnazijoje tebesitęsia.

Manau, geresnės iliustracijos apie valdžios požiūrį į problemą nebereikia.

Pridedu vieno LMPS regioninio skyriaus pirmininkės el. laišką, perskaičius ŠMM atsakymą į profesinių sąjungų kreipimąsi:

Rašte iš ministerijos labai gražiai minimi straipsniai,(175) pagal kuriuos turėtų tėvai atsakyti už savo atžalas. Tačiau, kai teikėme tokį pranešimą policijai, tai gavome raštą, jog tai yra mokyklos problema (vartojo necenzūrinius žodžius pamokos metu) ir tėvai negali užtikrinti savo atžalos elgesio pamokos metu. Išvada tokia, kad tylėk ir niekur nesikreipk, nes net policija čia bejėgė.

Pagarbiai,

4.       Neoficialiai kalbama, kad regionuose blogai besielgiančių moksleivių sutramdyti praktiškai nėra galimybės, nes pašalinus moksleivį iš mokyklos netenkama jo vietos finansavimo, kas ypač aktualu mažoms klasėms, gaunančioms moksleivio krepšelio lėšas. Savo ruožtu, neklaužados tuo piktnaudžiauja ir toliau tyčiojasi iš mokytojų.

Ši problema egzistuoja ne tik regionuose ir informacija yra visiema gerai žinoma, todėl nėra neoficiali. Tai egzistuoja ir miestuose. Kiekvienas neklaužada puikiai žino savo teisę, išsinešti mokinio krepšelį, dėl to jo niekas nebaus.

Be to, niekam ne paslaptis, kad mokyklos pakeitimas Lietuvoje yra ne bausmės forma nevaldomam paaugliui, o problema jo paliktai mokyklai – ne tik finansinė, bet ir juridinė (pasiaiškinimai ir įrodinėjimai paauglį ginančioms institucijoms). Dažnas toks incidentas baigiasi mokinio pergale, nes jis sugrąžinamas į jo „atsikračiusią“ įstaigą ir bendraamžių akivaizdoje pasijunta „ereliu“ ir tampa dar ašesnis.

Jeigu būtų finansuojamas ne mokinys, o klasė, gimnazijos darytų moksleivių atranką, nes, mano giliu įsitikinimu, gimnazija turi būti tramplinas į aukštąjį mokslą.

Dabar beveik kiekviena gimnazija, ypač dabartinės demografinės krizės metu, siekdama išgyventi, priversta priimti visus iš eilės – ir motyvuotus, ir nemotyvuotus mokinius, kurie savo nepagrįstais reikalavimais ir iššaukiančiu elgesiu dezorganizuoja ugdymo procesą.

Dėl tokių mokinių kenčia ne tik mokytojai, bet ir mokiniai, norintys rimtai mokytis. Mokyklų reitingus skelbianti žiniasklaida, deja, neanalizuoja mokinių kontingento ir žemų reitingų priežasčių, o viešai mėgaujasi visą kaltę primesdami tik mokytojams ir jų kompetencijai.

Pasaulis, o jame ir Lietuva, džiaugiasi olimpiečių laimėjimais, tačiau olompiadoms ir parolimpiadoms keliami skirtingi reikalavimai. Tuo tarpu mokykloms, turinčioms skirtingas materialines bazes, o ypač skirtingus mokinių kontingentus, keliami visiškai vienodi reikalavimai.

Deja, savivaldybių administracijos, švietimo skyriai, ministerija, Seimas, visuomenė lengvai pasiduoda žiniasklaidos įtakai ir, užuot darę tyrimus ir aiškinęsi priežastis, savo ruožtu visomis jėgomis vanoja mokytojus.

Deklaracijos, jog ugdymo kokybės priežiūros institucijos privalo teikti mokytojams pagalbą, dažniausiai tėra popierinės.

5.       Gal turite savų pastebėjimų šia tema? Kodėl profsąjungų lygmeniu apie šią problema nekalbama, nes tokių atvejų, kaip šioje gimnazijoje, jau buvo ne vienas?

Netiesa, kad profesinės sąjungos apie tai nekalba. Šie klausimai nuolat keliami visais lygiais. Analizuojamos konkrečios situacijos, jas stengiamasi spręsti vietose ir nedelsiant, konsultuojami mokytojai (ne tik profsąjungų nariai), vykdomi profsąjunginiai mokymai.

Kaip jau minėjau, 2012 m. rugpjūtį REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO  NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS buvo patvirtintos profsąjungų iniciatyva.

Š. m. balandį trys profesinės sąjungos išplatino kreipimąsi dėl saugios mokytojų darbo aplinkos. (Prisegtuke rasite minėtą kreipimąsi ir valdžios institucijų atsakymus.)

Į kreipimąsi sureagavo tik Darbo partija, kuri gegužės 3 d. organizavo šia tema diskusiją. Pridedu trumpą susitikimo komentarą (kalba netaisyta):

Gegužės 3 d. Seime vyko pasitarimas dėl saugios aplinkos šalies ugdymo įstaigose kūrimo. 

Trys švietimo profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS), ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) – prieš savaitę kreipėsi į šalies valdžios institucijas dar kartą ragindamos imtis realių priemonių užtikrinti mokyklų bendruomenių narių saugumą.

Pastaruoju metu nuskambėjusios istorijos apie mokinių ir mokytojų konfliktus parodo, kad įsisenėjusi bei nesprendžiama problema vis didėja. Praeitais metais profesinės sąjungos Lietuvos Respublikos Seimui ir Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikusios labai konkrečius pasiūlymus, tačiau be formalaus atsakymo nieko daugiau iš valdžios institucijų pusės nebuvo padaryta.

Šį kartą LR Seimo Darbo partijos frakcijos iniciatyva buvo sukviestas pasitarimas dėl profesinių sąjungų iškeltų problemų sprendimo galimybių. Jame dalyvavo švietimo profesinių sąjungų vadovai – Eugenijus Jesinas (LŠĮPS), Audrius Jurgelevičius (LŠPS), Aldona Kindurienė (LMPS), švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Darbo partijos frakcijos pirmininkas Kęstutis Daukšys, Seimo nariai Mečislovas Zaščiurinskas, Ričardas Sargūnas, Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius.

Darbuotojų atstovai pabrėžė problemos aštrumą – dėl chuliganiškai besielgiančių moksleivių, mokytojams bei kitiems darbuotojams darosi nesaugu dirbti tiek psichologiškai, tiek fiziškai, dėl to kenčia mokytis norintys ir gerai besielgiantys mokiniai, komplikuojasi santykiai su moksleivių tėvais, didėja įtampa pačioje įstaigoje.

Pasitarimo dalyviai išsakė savo nuomonę dėl tokios situacijos. Daugiausiai šnekėjusi ministrė A. Pitrėnienė minėjo, kad teisės aktų, reikalingų sudrausminti jaunuosius chuliganus bei jais nesirūpinančius tėvus, yra pakankamai, tik trūksta mokyklų vadovų valios ir mokėjimo jais pasinaudoti.

Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R. Paliukas informavo, kad ruošiama nauja Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo redakcija, kurioje siūlomos papildomos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems vaikams.

Profesinių sąjungų vadovai pritarė, kad tiek A. Pitrėnienės, tiek R. Paliuko nuomonė bei žingsniai yra pozityvūs, bet pakartojo ir principinius savo siūlymus – didinti tėvų atsakomybę (įskaitant ir baudų už administracinius teisės pažeidimus dydį), motyvuoti mokyklų vadovus neslėpti, bet principingai vertinti blogai besielgiančius mokinius bei jų tinkamo auklėjimo neužtikrinančius tėvus (labai akcentuota būtinybė pasiekti, kad būtų laikomasi mokymosi sutarčių) ir pradėti kurti realiai veikiantį pagalbos mokytojui mechanizmą.

Šioje diskusijoje neaiški liko socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės pozicija, nors būtent jos vadovaujama institucija visomis išgalėmis, kartais net perlenkdama lazdą, rūpinasi vaiko teisių apsauga.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad Švietimo ir mokslo ministerija, kartu su švietimo profesinėmis sąjungomis, pateiks kelis konkrečius pasiūlymus, kaip keisti teisės aktus ar imtis kitų priemonių, turinčių padidinti tiek mokinių, tiek mokyklų darbuotojų saugumą.

Pagarbai.

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

Jūratė Voloskevičienė

Balandžio 25 d., Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių, švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę, socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę ir Seimo švietimo, mokslo ir kultūros pirmininką Raimundą Paliuką dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose užtikrinimo.

Kreipimesi profesinės sąjungos teigia, kad susiklosčiusi situacija švietimo įstaigose negali būti toliau toleruojama, nes nesukuriamos teigiamos prielaidos siekti geresnės ugdymo kokybės, neužtikrinamos galimybės mokiniams įgyti pakankamai žinių, gebėjimų ir kompetencijų, o tai daro neigiamą įtaką jų būsimai karjerai ir visam gyvenimui.

LŠĮPS, LŠPS ir LMPS reaguodamos į dabartinę situaciją ir siekdamos užtikrinti saugias darbo ir mokymosi sąlygas, pakartotinai kreipiasi į šalies valdžios institucijas, reikalaudamos tobulinti įstatyminę bazę dėl saugių sąlygų sukūrimo švietimo įstaigose, vykdant LR Vyriausybės programą švietimo politikos srityje bei pasinaudojant gerąja ES šalių (pvz. Estijos) patirtimi.

Profesinės sąjungos taip pat siūlo Vyriausybei rimtai atsižvelgti į Europos Komisijos išvadas dėl ES švietimo politikos, kuriose konstatuojama, kad švietimas yra būsimo Europos ekonomikos gyvybingumo pagrindas, skatinantis valstybių progresą, o aukšti ugdymo pasiekimai priklauso ne tik nuo mokytojų  kompetencijos, bet ir nuo sukuriamų darbo ir mokymosi sąlygų.

LŠĮPS, LŠPS ir LMPS pabrėžia, kad dėl nesaugios darbo aplinkos, nepakankamų socialinių garantijų ir menko švietimo finansavimo, mokytojo profesija praranda savo prestižą, todėl perspektyvus ir gabus jaunimas nesirenka šios specialybės, dėl to visoje šalyje pradeda trūkti mokytojų.


Understanding Painless Methods Of vip escort home Real-World escort paris Products - For Adults