Savo rankomis Jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų šūvius Jie atsakė skanduodami:

LIE-TU-VA!

Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nusinešdami jį prie Dievo kojų.

Nedidelė Lietuva tomis dienomis vėl tapo didelė.

Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė.

Sausio 11 d. LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) posėdyje buvo svarstoma Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarka.

ŠMK nariai, atsižvelgdami į per kelerius metus išryškėjusias problemas, skirstant neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšas, ir į sumažėjusias lėšas neformaliajam vaikų švietimui 2017 metams, konstatavo, kad 2018 m. biudžete privalu numatyti visas neformaliajam vaikų švietimui reikalingas lėšas.

Taip pat ŠMK nariai atkreipė dėmesį, kad šiais metais, sumažėjus lėšų, neturėtų mažėti vaikų, dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, skaičius, jų atrankai neturėtų būti taikomi kriterijai, kad būtų išlaikytas tas pats finansavimas – Švietimo ir mokslo ministerija paskatinta dar paieškoti vidinių resursų susidariusiam lėšų stygiui kompensuoti.

Posėdyje komitetas taip pat svarstė Valstybės kontrolės veiklos auditus – „Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“.

Valstybės kontrolės atstovai pristatė pagrindines sistemines problemas, išryškėjusias auditų metu. Komiteto pirmininkas akademikas Eugenijus Jovaiša atkreipė dėmesį, kad, planuojant strateginius tikslus ir valstybės investicijas, nėra orientuojamasi į rezultatą, turintį ryškų poveikį valstybės raidai.

Komitete nutarta toliau svarstyti šiuos klausimus ir bendradarbiauti su Valstybės kontrole, sprendžiant strateginio planavimo ir valstybės investicijų programavimo problemas.

Sausio 12 d. LR Seimas atidėjo Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto priėmimą, tačiau svarstymo metu pritarė pataisoms, kurios galios visiems pedagogams. Įstatymas turėtų įsigalioti nuo š. m. vasario 1 d.  

Pirminis įstatymo projektas mokytojams kėlė nerimą, nes visiškai keitė dabar galiojančią pedagogų darbo apmokėjimo tvarką. Tačiau Seimas atsižvelgė į pateiktas pastabas ir pritarė Seimo narių A. Papirtienės, A. Gumuliausko ir E. Jovaišos pasiūlytoms pataisoms, kuriomis paliekama dabar galiojanti darbo apmokėjimo tvarka, kol bus įvestas pedagogų etatinis darbo apmokėjimas. Taip pat Seimas pritarė A. Papirtienės ir T. Tomilino siūlymui, kad kol nėra priimta etatinio darbo apmokėjimo tvarka, mokytojams netaikomas kasmetinis vertinimas ir kintamoji darbo užmokesčio dalis.

Mokytojų darbo apmokėjimo tvarka  nustatyta  įstatymo 5 priede. Reikia pastebėti, kad atlyginimų koeficientai perskaičiuoti pagal pareiginės algos bazinį dydį (130,5 Eur), o ne pagal BMA (35,33 Eur). Taip pat pakelta apatinė koeficientų „žirklių“ riba, įtraukiant biudžete numatytus 17 mln. Eur.

Auklėtojų ir mokytojų padėjėjų atlyginimai bus mokami vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, kurios bus taikomos visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams (2 str.). Svarbu tai, kad jų atlyginimai gali padidėti dėl turimo darbo stažo.

Taip pat įstatyme apibrėžta situacija, kada prieš įsigaliojant šiam įstatymui mokėtas didesnis darbo užmokestis nemažinamas iki 2018 m. sausio 1 d., net jei įstatymas nustato mažesnį darbo užmokestį.

Po minėtos datos, priėmus etatinio darbo apmokėjimo tvarką, atlikus darbuotojų kasmetinį vertinimą bus nustatoma kintamoji darbo užmokesčio dalis, tad atlyginimai turėtų didėti.

Seimo sesija pratęsiama, įstatymo priėmimas numatomas sausio 17 d. posėdyje.

Sausio 10 d. Vyriausybėje Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) pirmininkė Jūratė Voloskevičienė, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS) pirmininkas Eugenijus Jesinas , Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius, LŠPS pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė,  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Asta Lapinskienė susitiko su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu bei švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene aptarti švietimo profesinių sąjungų neraminančių klausimų.

Susitikime taip pat dalyvavo Ministro Pirmininko patarėja švietimo klausimais Unė Kaunaitė, Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas Linas Vingelis ir kiti Vyriausybės specialistai.

LŠĮPS pirmininkas E. Jesinas susitikimo dalyviams pristatė profesinių sąjungų nuogąstavimusdėlsuderėtos švietimo šakos kolektyvinės sutarties likimo, pedagogų etatinio darbo apmokėjimo modelio ir kitų aktualių klausimų.

Pasak LŠĮPS pirmininko, švietimo profesinės sąjungos, suprasdamos, kad naujoji Vyriausybė negali iš karto pasirašyti kolektyvinės sutarties, pageidauja atnaujinti darbo grupę Švietimo ir mokslo ministerijoje dėl kolektyvinės švietimo šakos rengimo ir tikisi, kad pradėti darbai bus užbaigti.

Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė švietimo profesinių sąjungų iškeltus klausimus pavadino „darbais čia ir dabar, kuriuos reikia dirbti“, tačiau glumina tai, kad jau ne pirmą kartą ji pasako, jog, pavyzdžiui, kolektyvinės sutarties projekto net nėra skaičiusi. Ilgi tie ministerijų koridoriai...

Ministro Pirmininko nuomone, kolektyvinė sutartis yra progresyvu ir patikino, kad vienareikšmiškai pritaria jos pasirašymui. Jis taip pat pritarė LŠĮPS pirmininko siūlymui, įpareigoti ministrę per 30 dienų dar kartą peržiūrėti ir įvertinti sutarties projektą bei pateikti jį Vyriausybei. S. Skvernelio teigimu, jie neturi tikslo pasirašyti dokumento, kuris apgautų kurią nors pusę.

Profsąjungų lyderius domino ir pakartotinai stumiamas mokytojų darbo apmokėjimo grąžinimas į valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą, nors profesinės sąjungos buvo išsikovojusios, kad švietimo darbuotojų apmokėjmas būtų reglamentuotas atskiru įstatymu.

Premjeras patikino, kad šis procesas yra tik laikinas, mokytojų darbo užmokestis bus atskirame priede ir tik iki tol, kol neatsiras etatinis pedagogų darbo apmokėjimo modelis. Pasak S. Skvernelio, kovo 1 d. modelis turi būti atiduotas Vyriausybei svarstymui ir, jei bus rasta lėšų, tikimasi šį modelį nuo rugsėjo 1 d. jau pradėti įgyvendinti. Tačiau, jei lėšų nebus rasta – modelio likimas vėl gali likti neaiškus.

Be to, Ministras Pirmininkas paprašė profesinių sąjungų pateikti savo pozicijas, kaip jos įsivaizduoja mokytojo rengimo modelį, taip pat paprašė pateikti ministerijos ir švietimo profesinių sąjungų vieningus skaičius dėl pedagogų darbo užmokesčio, nes paskutiniu metu ministerija vėl pateikinėja duomenis, neatitinkančius tikrovės.

Ir pabaigai, reikia tikėtis, kad Premjero S. Skvernelio pažadas nepalikti švietimo profesinių sąjungų klausimų neužbaigtų ir organizuoti dalykinius susitikimus, neliks pamirštas.


agen judi;agen bola sbobet;agen casino online;agen casino online