Žmogus išeina – lieka jo darbai... 

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) liūdi dėl Kovo 11-osios akto signatarės Romualdos HOFERTIENĖS, 1992 – 2000 m. m. buvusios antrąja  atkurtosios  LMPS pirmininke, mirties ir  nuoširdžiai užjaučia jos artimuosius, gimines bei visus ją pažinojusius Lietuvos žmones.