Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizavimas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu. Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga bus sujungiamos į naujai steigiamą Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinę sąjungą, kuri po reorganizavimo tęs veiklą perimdama visas Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos teises ir pareigas.

Reorganizuojami (pasibaigiantys) juridiniai asmenys:

Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga: juridinio asmens kodas: 301675765; buveinė – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 9; teisinė forma – Profesinė sąjunga ar susivienijimas; registro tvarkytojas – VĮ "Registrų centras".

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga: juridinio asmens kodas: 190775810; buveinė – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 9; teisinė forma – Profesinė sąjunga ar susivienijimas; registro tvarkytojas – VĮ "Registrų centras".

Naujai steigiama Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga perims visas Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos teises ir pareigas bei turtą nuo turto ir dokumentų priėmimo-pardavimo aktų pasirašymo dienos.

Preliminari numatoma reorganizavimo pabaigos data – 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

Su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 4 dalyje išvardytais dokumentais susipažinti galima Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos buveinėje Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 9, kasdien darbo dienomis darbo laiku laikotarpiu nuo šio pranešimo paskelbimo iki reorganizavimo pabaigos.