Balandžio 4 d. LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė dalyvavo Seimo švietimo ir mokslo komiteto klausymuose, kuriuose buvo svarstomas klausimas dėl mokyklų vadovų kadencijų (Dėl švietimo įstatymo Nr. I-1489 48, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 ir 591 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-282). Projektą pristatė Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė.  Diskusijos metu  direktoriai priešiškai sutiko pateiktą projektą. Jų nuomone, jei direktorius gerai dirba, jis gali dirbti ir toliau, o ataskaitas turėtų teikti ne kas metus, bet tik kas penkerius. 

Tuo tarpu profesinių sąjungų atstovai mano, kad pasiūlyta naujoji tvarka yra sveikintina. Pasak jų, gerai dirbantys direktoriai po 2 kadencijų gali daryti karjerą ir kitose įstaigose kaip geri vadybininkai, nes, kaip teigė Prezidentės patarėja, daugumoje valstybinių įstaigų trūksta aukštos vadybinės kategorijos vadovų.

Tėvų forumo atstovas siūlė, kad mokyklos tarybą sudarytų 20 proc. mokinių, 20 proc. mokytojų ir 50 proc. tėvų atstovų, likusieji 10 proc. – socialiniai partneriai, tačiau tai neturėtų būti profesinių sąjungų ar mokyklos atstovai.  Be to, jie pageidauja, kad viena iš lemiamų nuomonių būtų tėvų nuomonė.

Šiuo metu aktyviai svarstoma, kaip pagerinti mokymosi procesą. 

Vienas iš siūlomų variantų – nuo ateinančių mokslo metų mokymosi procesą pailginti 10 – 15 dienų, todėl Vyriausybės kanceliarija atlieka anoniminę apklausą ir prašo Jūsų atsakyti į klausimus.

Kovo 23 dieną Kaune posėdžiavo jungtinis trijų ugdymo įstaigų darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) –  tarybos. Jame didžiausias dėmesys buvo skirtas profesinių sąjungų jungimuisi ir susitikimui su Lietuvos Respublikos švietimo ministre Jurgita Petrauskiene.

Posėdyje aptartos juridinių asmenų jungimosi sąlygos, balsuota dėl būsimos profesinės sąjungos pavadinimo ir mokesčių, nes šiais klausimais labai skyrėsi nuomonės. Tariantis visada reikia ieškoti kompromiso ir jei mes jo nerasime patys, tai kodėl jo turi siekti ir mums oponuojanti pusė, šiuo atveju Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).

O oponentų vaidmenyje šį kartą atsidūrė ministrė Jurgita Petrauskienė ir ją lydintis ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Tikėjomės konstruktyvaus pokalbio, kuriame galėsime išsakyti visus skaudulius ir lūkesčius, išgirsime atsakymus, susitarsime dėl vertinimo ir bendros pozicijos. Juk, kaip sakoma, sėdime viename vežime. Deja, lūkesčiai pakibo ore.

Mums ministrė atkartojo gerai išmoktą (tiesiog iškaltą ir eteryje daug kartų pakartotą) pamoką apie mūsų blogą švietimo būklę, neaiškių vertinimo agentūrų blogai įvertintus mūsų vaikų pasiekimus, tačiau nenorėjo girdėti nei pastabų nei siūlymų, iš kurių vertingiausią, manau, pasiūlė LŠĮPS tarybos narys Gediminas Marozas – visos problemos bus išspręstos jei penkis kartus padidinsite pamokos įkainį. Viskas atsidurs savo vietose: ir prestižas, ir algos, ir ugdymo kokybė, ir mokytojų trūkumo nebebus.

Ministrė mus aplankė tik todėl kad aplankytų, apkaltino dialogo nebuvimu, kurio pasigedome ir iš jos pačios, atsakymų mes neišgirdome, todėl manome jog derybos dėl etatinio apmokėjimo, mokslo metų trukmės, mokytojų atostogų bus įtemptos ir galbūt bevaisės.

Šiek tiek aiškumo įnešė pokalbis su ŠMM atstovu A. Aldakausku, kuris papasakojo apie derybų dėl kolektyvinės sutarties ir etatinio apmokėjimo eigą, prieštaravimus ir susitarimus, kurių reikia siekti. Posėdyje dėl etatinio darbo apmokėjimo modelio dalyvavęs LŠĮPS pirmininkas E. Jesinas pristatė su Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša ruoštą alternatyvų etatinio apmokėjimo projektą, kurį Premjero patarėja Unė Kaunaitė net pavadino futuristiniu, nes pagal jį etatas turėtų būti suteiktas visiems mokytojams perskirstant kontaktines ir nekontaktines valandas ir kt.

Kitas jungtinis trijų profsąjungų posėdis bus šaukiamas birželio 15 dieną.

Judyta Tekingunduz, LŠĮPS Mažeikių raj. susivienijimo pirmininkė

Kovo 23 d., ketvirtadienį, 12 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto per. 44, Kaunas) vyks trijų besijungiančių profesinių sąjungų (Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos bei Lietuvos švietimo profesinės sąjungos) tarybų jungtinis posėdis.

Posėdyje dalyvaus švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas.

Su ministre bus aptariamas etatinio darbo apmokėjimo modelio kūrimas, švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo perspektyva, mokslo metų trukmė ir kiti aktualiausi šio meto švietimo srities klausimai.

Vėliau profesinės sąjungos svarstys jungimosi į vieną juridinį asmenį tolimesnius žingsnius.