Kviečiame atsakyti į apklausą dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio modeliavimo.

Modelį įrėminantys elementai dėliojami taip, kad maksimaliai atitiktų tai, ką pradiniuose variantuose siūlė profesinės sąjungos su tuo, ką siūlo ir atkakliai „stumia“ Švietimo ir mokslo ministerija. Kartu atsižvelgta į anksčiau skelbtos anketos (gauta virš 3 500 atsakymų) apie kai kuriuos būsimus darbo apmokėjimo aspektus rezultatus.

Be jokios abejonės, galimos korekcijos (net ir nemažos), tik pasiūlymai turėtų būti stipriai argumentuoti.

Į klausimus apie tai kokios kompetencijos bus vertinamos ir kaip tai vyks, ministerija kol kas neatsakė, todėl lygiagrečiai vartojama ir kvalifikacinės kategorijos sąvoka.

Atsakymų laukiame iki kovo 22 d.

Apklausą rasite čia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHlgL32-nm5iQj-MCRA9NvfzIFGDtXjc0tX-CbOsYgYP4snQ/viewform

Vasario 17 d. Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) pateikė skundą Vilniaus apylinkės teismui dėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Algio Ramanausko publikacijos „Išgyvenimo vadovas moksleiviui“.

Kovo 13 d. savo nutartimi Vilniaus apylinkės teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokurorės Dainos Dilbienės nutarimas, kuriuo atmestas pareiškėjų skundas dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Antrojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo Gintaro Pirtino nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra nepagrįstas, todėl naikintinas.

Teismas pritarė LŠĮPS, LŠPS ir LMPS nuomonei, kad tiek A. Ramanausko straipsnyje dėstomi teiginiai, tiek pats straipsnio kontekstas ir jo pateikimas gali raginti mokinius negerbti mokytojų, iš jų tyčiotis, naudoti fizinį smurtą, imituojant savigyną esant neadekvačioms ir paties moksleivio surežisuotomis situacijomis ir tokiu būdu moksleiviui išvengti atsakomybės už A. Ramanausko publikacijoje skatinamus atlikti neteisėtus veiksmus prieš mokytojus.

Prokurorė D. Dilbienė savo sprendimą grindė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos eksperto L. Laužiko išvada, kuri yra dviprasmiška. Teismo nuomone, norint pašalinti visiškas abejones dėl A. Ramanausko publikacijoje dėstomų teiginių vertinimo, ar jie gali būti vertinami kaip viešas tyčiojimasis, niekinimas, neapykantos skatinimas BK 170 straispnio kontekste, turėtų būti atliekamas specialus tyrimas, nes Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos eksperto L. Laužiko išvada negali būti vertinama kaip specialus tyrimas, kuriam reikalingas mokslo, technikos ar kitos specialios žinios: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas L. Laužikas nėra įtrauktas į Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertų sąrašą, turinčių rašysenos, lingvistikos (autorystės) ekspertinę kvalifikaciją. Tokio pobūdžio ekspertizes atlieka Lietuvos teismo ekspertizės centras ir tik gavus eksperto ir/ar specialisto išvadą bus galima vertinti, ar A. Ramanausko veiksmuose nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 170 straipsnio 2,3 dalyse, požymių.

Todėl teismas, vadovaudamasis BK 168 straipsniu, nutarė panaikinti prokurorės nutarimą, kuriuo atmestas pareiškėjų skundas dėl policijos tyrėjo nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Kovo 1 d., praėjus beveik pusmečiui po Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) bei Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) kreipimosi, Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK) pagaliau atvertė profsąjungų skundą dėl Algio Ramanausko publikacijos „Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (alfa.lt, 2016-09-02), įžeidžiančios mokytojus.

Profsąjungų atstovai VIEK posėdyje informavo, kad gavo daugybę pasipiktinusių pedagogų laiškų, kuriuose rašė, jog jaučiasi įžeisti tokio straipsnio.

Posėdyje dalyvavo pats straipsnio autorius bei portalo alfa.lt, kuriame ir buvo paskelbtas straipsnis atstovė.

A.Ramanauskas negailėjo sau pagyrų pareikšdamas, kad jis yra labai geras rašytojas ir niekas kitas taip neparašytų, be to, jis  tikrai nemano, kad šiuo straipsniu jis peržengė ribą. Jis teigė, kad straipsnio tikslas – atkreipt jauno žmogaus dėmesį, jog jis turi teisę į būtinąją gintį.

Straipsnio autorius pareiškė, kad vis tie, kurie jautėsi įžeisti jo publikacijos –  turi teksto suvokimo problemų ir tai jį liūdina, nes, pasak jo, straipsnis tai tiesiog kritika, adresuota blogai savo pareigas atliekantiems mokytojams. Jis ragino atidžiau skaityti tekstą ir net mokytis iš jo (!!!), nes tai – „puikus literatūros kūrinys”.

A. Ramanauskas taip pat pareiškė, kad jam negalioja nei žurnalistų, nei leidėjų kodeksas ir jis negaištų laiko šiame posėdyje, bet dalyvauja jame tik dėl to, kad „apgintų savo mylimą portalą“.

VIEK, išnagrinėjusi šešių asmenų ir keturių profesinių sąjungų skundus dėl publikacijos, nusprendė, jog joje buvo pažeisti Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 ir 21 straipsniai.

Komisija konstatuoja, kad pagal kodekso 15 straipsnį  žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį. Pagal kodekso 21 straipsnį žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

VIEK taip pat įpareigojo UAB „Alfa media“ paskelbti šį sprendimą portale alfa.lt.

Taip pat informuojame, kad LŠĮPS, LŠPS ir LMPS kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą, apskųsdamos Vilniaus apylinkės prokuratūros atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą.

Apie tolimesnius veiksmus informuosime.

Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimas

 

Vėjuje Trispalvė plazda,

akyse dega Viltis,

Meilė lūpose skamba,

Laisvė žydi širdy.

Džiaugsmingos, spalvingos ir prasmingos

Kovo 11-osios, Lietuva !

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

Jūratė Voloskevičienė