Į pabaigą artėjant naujo Darbo kodekso svarstymams, Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje netikėtai iškilo atostogų trukmės klausimas pedagogams ir kitiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine rizika.

Vyriausybės atstovai, iki tol ne kartą deklaravę, jog klausimą dėl pailgintų pedagogų atostogų kelti netgi negalima, pasiūlė vėl grįžti prie pirminio, prieš dvejus metus svarstyto Darbo kodekso varianto, ir dėl pailgintų atostogų tartis šakos kolektyvinėje sutartyje. Atsiradus tokiam siūlymui, jau kitą dieną apie tai viešoje erdvėje prabilo ir Vyriausybės ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. „<...> kalbant apie atskiras profesijų rūšis, kas yra susiję su didesne atsakomybe, emociniu stresu ir taip toliau, tai turėtų būti sureguliuota, geriausiai, mano galva, kolektyvinėse sutartyse, kur galima spręst, kiek papildomai dar reikia atostogų už ypatingas arba sudėtingas, arba sunkias darbo sąlygas“, – spauda cituoja premjero žodžius.

Švietimo profesinės sąjungos, nuosekliai siekdamos pedagogų darbo sąlygų gerinimo, kategoriškai nesutinka su tokiais, absoliučiai jokiais argumentais neparemtais, siūlymais. Visų pirma, tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kurios 48 straipsnio nuostata skelbia, jog „kiekvienas žmogus <...> turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas“, o 49 ir 53 straipsniai įpareigoja valstybę rūpintis žmonių sveikata. Dėl šios priežasties, kolektyvinės sutartys negali reguliuoti pailgintų atostogų trukmės, o tai turi būti nustatyta įstatymu arba poįstatyminiu teisės aktu.

Kartu būtina pažymėti, kad švietimo srities kolektyvinėse sutartyse dėl specifinio ugdymo įstaigų finansavimo yra visiškai neįmanoma susitarti dėl bet kokių nuostatų, kurioms reikalingos papildomos lėšos. Tiek iki šiol buvusios, tiek ir ši, XVII-oji, Vyriausybė bei jos įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija, o taip pat derybose aktyviai veikiančios Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijos, ne vienerius metus vilkina švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymą. Numačius galimybę dėl pailgintų pedagogų atostogų susitarti tik Kolektyvinėje sutartyje, iškyla realus pavojus, jog tokia sutartis apskritai niekada nebus pasirašyta. Ar to siekia šiandieninė Lietuvos Respublikos Vyriausybė?

Šalies pedagogų interesams atstovaujančios profesinės sąjungos įsitikinusios, kad  ilgesnės atostogos – ne prabangos dalykas ir ne noras daliai darbuotojų sukurti išskirtines sąlygas, o atsakingą bei sunkų darbą dirbančių žmonių sveikatos klausimas, kuris negali būti sprendžiamas atsainiai, nesigilinant į atliekamo darbo specifiką.

Neatsakingi ir neargumentuoti Vyriausybės atstovų siūlymai bloginti ir taip komplikuotas pedagogų darbo sąlygas, tik provokuoja aštrius socialinius konfliktus, nes pedagogai jau ne kartą yra parodę, jog yra pasiryžę ginti savo interesus visomis teisinėmis priemonėmis. Neabejojame, kad šį kartą prie protestuoti pasiryžusių pedagogų, prisijungs ir kitų, padidintą psichologinę bei emocinę įtampą patiriančių, profesijų atstovai, kurių interesus taip pat pažeidžia siūlomos Darbo kodekso pataisos.

Š. m. vasario 20 ir 22 d. d. LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė ir LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas susitiko su Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku akademiku Eugenijum Jovaiša. Susitikimų metu vyko diskusijos apie rengiamą etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį. Komiteto pirmininkas pristatė savo viziją, kaip, jo manymu, turėtų atrodyti mokytojo etato struktūra.
Taip pat buvo aptarti profesinių sąjungų bendradarbiavimo su politinėmis partijomis kriterijai bei galutinai suredaguotas susitarimo tekstas. Bendradarbiavimo susitarimas turėtų būti pasirašytas artimiausiu metu.

Žvarbioms politinėms vasario pūgoms siaučiant

virš Lietuvos pakilo didinga Laisvės paukštė

ir trispalviais sparnais apglėbusi Marijos žemę

apsaugojo nuo kranksinčių nuožmių erelių.

Tegul per amžius bus gyva

Marijos žemėj įsikūrus LIETUVA !

Su VASARIO 16 – LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA,

Mielieji !

 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė

Jūratė Voloskevičienė

Švietimo ir mokslo ministerija labai skubina paruošti naują mokytojų darbo apmokėjimo tvarką – etatinį darbo apmokėjimą. Dėl sunkiai paaiškinamos skubos ministerijos daromą spaudimą  patiria ir konsultacijose dalyvaujančios švietimo profesinės sąjungos. Norėdami sužinoti šalies mokytojų nuomonę dėl kelių esminių siūlomo modelio aspektų, prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus. 

Gauti duomenys bus pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams, atsakingiems už etatinio darbo apmokėjimo modelio ruošimą, o profesinės sąjungos jais remsis teikdamos savo pasiūlymus.

Atsakymų laukiame iki vasario 20 d. vakaro.

Apklausa:

https://docs.google.com/forms/d/1doOn52P-YbjgX5uCnxB1alks5vuKQ09M3X_DFmS_Ei0/viewform?edit_requested=true