Informuojame, kad nuo š.m. sausio 31 d. keičiasi Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) elektroninis paštas.

Į mus kreiptis galite naujuoju elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2017 m. sausio 30 d.  LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas ir LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė susitiko su Seimo švietimo ir mokslo pirmininku Eugenijum Jovaiša. Diskusijos metu buvo aptarti itin svarbūs ir neatidėliotini klausimai, kaip etatinio pedagogų apmokėjimo modelio koreliacija su nauja pedagogų rengimo koncepcija, kasmetinis vadovų darbo įvertinimas ir su tuo susijusi vadovu rotacija, savivaldybių atsakomybės stoka įgyvendinant švietimo politiką. Atkreiptas dėmesys į mokytojų profesinių ligų reglamentavimo būtinybę.

                Taip pat diskutuota apie ŠMM pavaldžių viešųjų įstaigų pertvarką, konkretinant jų veiklą ir finansavimą bei būtinybę išvengti bereikalingų tarpininkų ir brangiai samdomų ekspertų paslaugų. Sutarta, jog vadovėlių atrankai ir leidybai bus teikiamas išskirtinis dėmesys.

 

                Pagrindinis susitikimo klausimas - švietimo profesinių sąjungų federacijos ir parlamentinių partijų susitarimas – dėl techninių priežasčių buvo atidėtas kitai savaitei.

Vaikystė juokias – ištirpsta ledas,

nuščiūva vėjas.

Vaikystė juokias – šaltiniai alma,

pražysta gėlės.

(J. Voloskevičienė)

Nei tamsa, nei slidus kelias, nei peršalimo ligos nesutrukdė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams šeštadienio, sausio 28-osios dienos, rytą iš visų šalies kampelių atskubėti į sostinės Mokytojų namus.           

Salės prieigose atvykstančiųjų akis džiugino Vilniaus bei Varėnos darželių auklėtojų  rankdarbių paroda.

10 val. pilnutėlėje Mokytojų namų didžiojoje salėje darniai nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, prasidėjo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) organizuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Ankstyvasis ugdymas – investicija į vaiko, kaip valstybės piliečio, ateitį“.

Vilniaus Algirdo mokyklos mokinės Aistė Pačebutaitė, Vakarė Baniuškevičiūtė, Alina Ignašiūnaitė bei jų pedagogės Kristina Beliavskaja, Raimonda Svirskienė, ir Nerutė Šiliūtė, konferencijos dalyviams parengusios muzikinį sveikinimą, pakvietė visus Tylos minute pagerbti Lietuvos vaikus, tapusius smurto aukomis, ir jų atminimui skyrė Balio Dvariono dainą „Žvaigždutė“.

Konferencijoje dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša.

Edukologė Austėja Landsbergienė kalbėjo apie tai, jog ikimokyklinis ugdymas yra svarbiausia švietimo grandis.

Gerąja patirtimi apie pažangiausius ugdymo metodus dalinosi VšĮ Lauko darželis Kauno skyriaus vadovė Irena Aračiauskienė, Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro ikimokyklinio skyriaus auklėtojos Roberta Genienė ir Nadežda Zalevskaja bei Kauno darželio „Žiogelis“ vyr. auklėtoja Laura Dovgialienė. Ankstyvojo ugdymo organizavimo ypatumus ir aktualijas apžvelgė Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos atstovės Liucija Milašauskienė bei Rita Juozapaitienė.

Apie nūdienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problemas – psichologinį darbuotojų nesaugumą, perpildytas grupes ir t. t. - kalbėjo LMPS ikimokyklinio  ir priešmokyklinio komiteto pirmininkė, Vilniaus vaikų lopšelio darželio „Atžalėlės“ auklėtoja metodininkė Aldona Skamarakienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė supažindino su aktualiausiais naujais ar keistinais teisės aktais reglamentuojančiais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

LMPS vicepirmininkė Aldona  Kindurienė apžvelgė profesinių sąjungų įtaką gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojų socialines ekonomines ir darbo sąlygas.

Psichologas Juris Beltė kalbėjo apie psichoemocinį ikimokyklinių įstaigų darbuotojų saugumą ir jo įtaką ugdymo kokybei, tik, deja, nei švietimo ministrė, nei Seimo švietimo komiteto pirmininkas šių išvadų jau nebegirdėjo.

Džiugu, kad konferencijos dalyviai po kiekvieno pasisakymo aktyviai diskutavo ir, kitaip, nei politikai, nesiskirstė iki pat konferencijos pabaigos.

Konferencijos dalyviai vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurią pasirašyti įgaliojo trijų profesinių sąjungų pirmininkus – LMPS - J. Voloskevičienę, LŠĮPS - E. Jesiną, LŠPS - A. Jurgelevičių.

Informacija apie LMPS organizuojamą konferenciją sausio 3 d. elektroniniu paštu buvo išsiųsta Lietuvos savivaldybių švietimo skyriams, kurie šią informaciją tuoj pat išplatino ugdymo įstaigose.

Tačiau nustebino Vilniaus savivaldybės švietimo strategų vangumas, nes Vilnius  informaciją savo ugdymo įstaigoms paskelbė tik sausio 16 d., tą pačią dieną, kai dėl itin gausaus dalyvių srauto užbaigėme registraciją. Pasirodo, susirgus l. e. p. švietimo skyriaus vedėjai Kristinai Cibulskytei, niekas neturėjo teisės platinti net ir itin aktualią informaciją. Dėl to didesnei vilniečių daliai, norėjusiai užsiregistruoti į konfernciją, teko nusivilti, nes salė jau buvo perpildyta. Žaibiška dalyvių registracija rodė organizuojamo renginio reikalingumą ir aktualumą.

Kontraversiškas mintis kelia ir tai, jog, net gavę personalinius kvietimus, nei Vilniaus savivaldybės švietimo departamento direktorius Algimantas Pakalniškis, nei l. e. p. švietimo skyriaus vedėja Kristina Cibulskytė nematė reikalo apsilankyti konferencijoje ir pasidomėti, kuo kvėpuoja miesto ir šalies darželių pedagogai.

LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė


ANKSTYVASIS   UGDYMAS –

INVESTICIJA  Į  VAIKO, KAIP VALSTYBĖS PILIEČIO,

ATEITĮ 

(Konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojams) 


Vieta: Vilniaus Mokytojų namų salė (Vilniaus g. 39).

Laikas: 2017-01-28 (šeštadienis).

DARBOTVARKĖ 

09.30 – dalyvių registracija.

10.00 – Konferencijos pradžia. Sveikinimo žodis – LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė.

                                        Muzikinis sveikinimas.

10.15 -  Ikimokyklinis ugdymas – svarbiausia švietimo grandis – edukologė A. Landsbergienė.

10.35 - Pažangiausi ankstyvojo ugdymo metodai – Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro, ikimokyklinio skyriaus auklėtojos Roberta Genienė ir Nadežda Zalevskaja bei Kauno darželio „Žiogelis“ vyr. auklėtoja Laura Dovgialienė

10.55 – Patirtinis ugdymas  - Irena Aračiauskienė, VŠĮ Lauko darželis.

11.15 – Ankstyvojo ugdymo organizavimo ypatumai ir aktualijos - LIETUVOS ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos atstovės Liucija Milašauskienė; Rita Juozapaitienė; Ona  Šedbarienė.           

11.35 – „Aktualiausi nauji ar keistini teisės aktai reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą“. Ilona Grigaravičienė  - ŠMM.

11.55 – Diskusija.

12.15 – Pertrauka.

12.30 – Nūdienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problemos – LMPS Ikimokyklinio

             ir priešmokyklinio komiteto pirmininkė, Vilniaus vaikų lopšelio darželio „Atžalėlės“

             auklėtoja metodininkė Aldona Skamarakienė.

12.45 -  Psichoemocinis ikimokyklinių įstaigų darbuotojų saugumas ir jo įtaka ugdymo

             kokybei – psichologas Juris Beltė.

13.05 -  Profesinių sąjungų įtaka gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

             darbuotojų socialines ekonomines ir darbo sąlygas – LMPS vicepirmininkė Aldona

             Kindurienė.

13.25 – Diskusija

13.45 – Rezoliucijos priėmimas.

14.00 - Konferencijos pabaiga