1905 m. Vilniuje, lietuvių mokytojų suvažiavime, įkurta Lietuvos mokytojų sąjunga, kurios pirmininku išrinktas Gabrielius Ladsbergis-Žemkalnis.

     Pirmojo pasaulinio karo metu organizacijos veikla buvo prigęsusi.

     Po 1919 m. suvažiavimo Kaune, organizacija pradėjo vadintis Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga – LMPS.

   1990 m. spalio 27 d., Vilniuje, LMPS buvo atkurta. Pirmuoju atkurtosios organizacijos pirmininku išrinktas VPU dėstytojas Juozas Uzdila.

  LMPS nariai yra Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojai: mokytojai, dėstytojai, vaikų darželių auklėtojos, kiti darbuotojai. Nariais gali būti studentai, pensininkai. Darbdaviai LMPS nariais būti negali. LMPS turi skyrių ir grupių visoje Lietuvoje.

   Aukščiausias organizacijos valdymo padalinys yra suvažiavimas, kuris šaukiamas kas 4 metai. Suvažiavimas priima ir keičia įstatus, programą, nustato nario mokestį, renka pirmininką ir koordinacinę tarybą.

  LMPS veiklai tarp suvažiavimų vadovauja Koordinacinė taryba. Koordinacinė taryba pirmininko teikimu tvirtina valdybą. LMPS valdyba vysto organizacijos veiklą, jai vadovauja LMPS pirmininkas.

    LMPS tikslas - vienyti Lietuvos pedagogus, ginti jų darbo, socialines teises, skatinti profesinei bei kūrybinei veiklai, rūpintis Lietuvos mokyklos, švietimo, pedagoginio darbo prestižu.

  LMPS atstovai dalyvauja ŠMM, LR Seimo ŠMKK posėdžiuose, sprendžiant Lietuvos švietimui aktualius klausimus, su LR ŠMM pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. LMPS nariai dirba ŠMM darbo grupėse. LMPS suvažiavimuose, konferencijose, koordinacinės tarybos posėdžiuose dalyvauja LR Seimo, ŠMM atstovai.

  1993 m. Stokholme, LMPS buvo priimta į Tarptautinę mokytojų organizaciją EI („Education International“ – Tarptautinis švietimas“).

   Lietuvai įstojus į Europos sąjungą, LMPS tapo Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto (ETUCE) nare.

    2004 m. LMPS įstojo į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją (LPSK) ir kartu su LPSK tapo Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (IFTCU) nare.

     LMPS pirmininkai: Juozas Uzdila, Romualda Hofertienė, Dalia Gricienė.

   2007 m. kovo  31 d. VIII suvažiavime pirmininke išrinkta Jūratė Voloskevičienė. LMPS pirmininke Jūratė Voloskevięčienė išrinkta ir IX LMPS suvažiavime 2010 m. balandžio 24 d.

acquisto viagra generico;comprar levitra generico